خبرهای ویژه

 • پیچ و خم های بازاریابی و فروش نفت ایران، در گفتگو با سید محسن قمصری

  پیچ و خم های بازاریابی و فروش نفت ایران، در گفتگو با سید محسن قمصری

  نفت؛ این سیاه بدبو به طلای سیاه مشهور است.۱۱۰ سال از کشف آن در ایران می گذرد. هدف اصلیِ سیاست های استعمارگرانه بوده و غالب جنگ ها با نگاه به این طعمه سیاهِ چرب درگرفته است. شمشیری است بر کمر اقتصاد بسیاری از کشورها. اگر نباشد… نام سید محسن قمصری مدیر سابق امور بین الملل […]

 • گفتگو با مهندس شهیدی نیا؛ مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  گفتگو با مهندس شهیدی نیا؛ مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  براساس قانون، هدف از تشکیل  مناطق ویژه، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺑﺮﻗﺮارﯼ ارﺗﺒﺎط ﺗﺠﺎرﯼ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺤﺮﮎ در اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯼ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮدازش ﮐﺎﻻ، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻨﺎورﯼ، ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﯽ، اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﻟﺪ و ﺟﻠﺐ و ﺗـﺸﻮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﯼ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و … عنوان شده است. از این رو هنگامی که سخن […]

 • بسته پیشنهادی “کاشت باران”؛ واقعیتی شبیه یک رؤیا

  بسته پیشنهادی “کاشت باران”؛ واقعیتی شبیه یک رؤیا

  آنطور که در گزارش ها می خوانیم و صد البته آنگونه که احساس می کنیم، بعید نیست بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده، بخش های وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شود. تاثیر گرمایش زمین و عواقب آن همچون خشکسالی، به حدی رسیده که هشدارهای زیادی برای مهار گازهای گلخانه ای و جلوگیری از […]

 • توسعه صنعتی از نگاهی دیگر در گفتگو با دکتر نوروز زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

  توسعه صنعتی از نگاهی دیگر در گفتگو با دکتر نوروز زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی

  ضمن تشکر از وقتی که به این مصاحبه اختصاص دادید، بعنوان نخستین سئوال، چالشهای توسعه صنعتی در ایران از نگاه جنابعالی چیست؟ بررسی روند قیمت نفت و رشد توسعه صنعتی در ایران به عنوان کشوری با اقتصاد نفت محور مبین این مطلب است که بر خلاف تصور، افزایش قیمت نفت نه تنها باعث افزایش توسعه […]

به روایت تصویر مطالب بیشتر »
تبلیغات